top of page
  • Debbie Sprenger

Nieuwe DNA test via mycatdna


In 2018 is er een nieuwe DNA test gelanceerd, van Genoscoper, te bestellen via mycatdna.com. In dit artikel leg ik je uit wat de test inhoudt, wat je ermee kunt en hoe het in zijn werk gaat.


Historie/Hoe is deze test ontstaan?

Voor honden bestaat deze DNA test al langer (mydogdna) maar voor katten bleef deze test uit. Fokker Anne M. Berge heeft het lab Genoscoper in 2016 benaderd om te vragen of een dergelijke DNA test ook voor katten ontwikkeld kon worden. Een jaar later nam Genoscoper contact met haar op om feedback te vragen over de inhoud van een DNA test voor katten. Daarna zijn er per ras kleine testgroepen opgericht om specifieke genen te vinden die helpen de DNA testen verder vorm te geven. Er is in 2017 door Tica een grotere pilot gestart waarin 1000+ katten zijn getest van diverse katten rassen. De resultaten zijn hier gepubliceerd. Uiteindelijk is in 2018 de test gelanceerd waarna nu iedereen de test via de website kan bestellen.


Hoe zien de testresultaten er uit?


Samenvatting

Deze test is in vele opzichten vernieuwend ten opzichte van de bestaande aanbieders van DNA testen. Hier zie je een samenvatting hoe de resultaten eruit kunnen zien (dit verschilt per ras).


Erfelijke aandoeningen

De nieuwe DNA test bevat voor elk ras de actuele DNA testen op erfelijke ziektes waarop getest kan worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen relevante erfelijke aandoeningen behorende bij het ras (1), mogelijke nieuwe relevante erfelijke aandoeningen (2) en als laatste de DNA testen die voor andere katten rassen zijn gevalideerd (3). Deze laatste categorie staat standaard ingeklapt omdat deze in principe niet van toepassing zijn voor jouw kat.


Bloedtype