inteelt

Wat zijn de risico's van inteelt en lijnteelt?

Er zijn veel studies gedaan naar het effect van inteelt op een populatie. Hieruit blijkt dat de belangrijkste risico's en problemen die kunnen ontstaan door inteeltdepressie de volgende zijn:

- problemen met de vruchtbaarheid (lage kwaliteit sperma of niet zwanger kunnen worden)

- verlaagde reproductie (kleine nesten)

- verminderde levensduur

- kleinere overlevingskansen kittens

- lager geboortegewicht en/of de kittens groeien minder goed

- verhoogde kans op doodgeboren kittens

- zwakker immuunsysteem en daardoor verhoogde kans op ziektes

- assymetrie in het gezicht, niet passende kaken

Herken je bovenstaande problemen bij je fokdieren, dan zou mogelijk hier genetische oorzaak iachter kunnen zitten die tot uiting komt door homozygositeit.

Wat is binnen de Maine Coon populatie een verantwoord inteelt percentage?

​​Een "normaal" totaal inteelt percentage van de Maine Coon ligt tussen de 10-12%. Daarboven kan een verhoogd risico liggen en de fokker moet goed weten welke risico’s binnen de lijn zitten. Naarmate een fokker meer weet over de lijn en hoe deze vererft kan hij of zij hier verantwoorde keuzes in maken. Een lager inteelt percentage heeft in principe een gunstigere invloed op het immuunsysteem en de gezondheid. Een Maine Coon met een gezond inteelt percentage kan nog steeds ziek worden of een erfelijke ziekte krijgen. Andersom kan een Maine Coon met een inteelt percentage van 17% kerngezond zijn en gezond nageslacht krijgen. Het inteelt percentage is een indicator die kan worden meegewogen in het totaalplaatje van een kat en de selectie van een fokdier of kiezen van een geschikte dekkater. Het blijft echter een indicator die niet de deskundigheid van een ervaren fokker kan vervangen.

Voorbeelden inteelt:

·        Verparing tussen broer en zus: geeft een verhoging van het inteelt percentage van het nageslacht met 25 %

·        Verparing tussen ouder en kind: 25%

·        Verparing tussen halfbroer en halfzus: 12.5%

·        Verparing tussen grootouder en kleinkind: 12.5%

·        Verparing tussen neef en nicht: 6,25%

Pawpeds geeft de volgende richtlijnen voor een verantwoord fokprogramma

·        Wanneer je elke afzonderlijke verparing bekijkt van de afgelopen 5 generaties, dan zou het gemiddelde inteelt% van al deze verparingen bij elkaar niet hoger mogen uitkomen dan 2,5%. Doe je ditzelfde voor de voorgaande 10 generaties dan zou het gemiddelde niet hoger mogen uitkomen dan 5%.

·        Bij het plannen van een verparing zou je geen familieleden mogen verparen die dichterbij elkaar staan dan neef en nicht (dit verhoogt het inteelt percentage met 6,25%). Dit om directe gezondheidsproblemen van het nageslacht te voorkomen.

·        Het gemiddelde inteelt% zou niet meer dan 0,25-0,5% moeten stijgen bij de volgende generatie om een verhoogde risico te vermijden.

Samenwerking

Om het ras gezond te houden is de inteelt coëfficiënt een belangrijke indicator om de eerdergenoemde gezondheidsproblemen te voorkomen. Een fokker kan dit niet alleen, samenwerking is hierbij noodzakelijk. Er zijn meer fokkers nodig die hier de noodzaak van inzien en een actieve bijdrage willen leveren aan de gezondheid van het ras, zodat we met z'n allen langer kunnen genieten van een gezonde Coon. 

​Een veelgehoord argument om dit niet te doen is omdat het nageslacht minder getypeerd zal zijn. Al krijg je bij ongerelateerde katten meer variatie in het uiterlijk van je kittens, ze hoeven niet perse aan type te verliezen. Tenzij je een verparing kiest met een kater (of poes) die te weinig type heeft.

​Heb je vragen over dit artikel, schroom dan niet contact met mij te zoeken via de chatfunctie of het contactformulier.

Een ander goed artikel over dit onderwerp is geschreven door collega fokker Marjan Boonen en vind je op haar site.

Bronnen

Genetics (Pawpeds) 

User guide (Pawpeds) 

Stamboom (Mainecoon.nl)

Inteelt en het effect ervan op het immuunsysteem (Pawpeds)

Wat gebeurt er als de effectieve populatie te klein is? (Pawpeds)

Li, X, "Inbreeding depression in captive animal populations", (2014) Faculty of Science Theses


 

© 2019 Alle rechten voorbehouden

Foto's en tekst mogen niet worden gekopieerd of gebruikt zonder nadrukkelijke toestemming

Voorburg, Nederland

G2RibbonSmall.gif

Wij zijn aangesloten bij onderstaande vereniging en club:

Unieke bezoekers sinds 2018:

Aantal bezoeken sinds 2018: